DATE GENERALE:

FUNDATIA CARITATEA a fost fondata de FEDERATIA COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA impreuna cu ORGANIZATIA MONDIALA EVREIASCA PENTRU RESTITUIREA BUNURILOR - THE WORLD JEWISH RESTITUTION ORGANIZATION ca o institutie permanenta de conservare, administrare si valorificare a patrimoniului cultural si spiritual al evreilor din Romania, drept marturie de neinlocuit a potentialului creator uman al evreilor romani in cadrul mediului istoriceste constituit de pe teritoriul Romaniei al istoriei si civilizatiei nationale si universale.

Fundatia isi propune totodata sa contribuie la intretinerea si imbunatatirea conditiilor de viata a evreilor batrani si bolnavi precum si a evreilor in nevoie ce locuiesc in Romania sau in alte tari, la sustinerea studiilor si promovarea programelor educationale pentru copiii evrei.

Scopul Fundatiei il constituie:
a. Formularea cererilor de retrocedare a bunurilor imobiliare comunitare evreiesti, inclusiv a celor detinute in trecut de comunitatile si organizatiile evreiesti si de institutiile publice evreiesti care au fost confiscate, nationalizate sau trecute in patrimoniul statului roman prin constrangere;
b. dobandirea in proprietate precum si revendicarea si detinerea, protejarea, administrarea si valorificarea bunurilor imobiliare comunitare evreiesti care vor fi restituite de catre autoritatile publice competente romane FEDERATIEI COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA, si/sau FUNDATIEI, conform legilor romane si a altor acte normative precum si revendicarea in numele FEDERATIEI, ca reprezentanta a tuturor comunitatilor evreiesti din Romania, a bunurilor ce fac obiectul mostenirilor vacante care vor intra in patrimoniul FUNDATIEI;
c. sa contribuie la pastrarea si afirmarea identitatii culturale a comunitatii evreiesti din Romania, la prezentarea istoriei vechi si contemporane a poporului evreu, cu accent pe istoria comunitatii evreiesti din Romania precum si mentinerea si dezvoltarea legaturii dintre evreii din Romania si evreii originari din Romania care locuiesc in alte tari, indeosebi in Israel;
d. sa contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata in randul evreilor romani indiferent de locul unde isi au in prezent domiciliul, putand in mod exceptional sa acorde ajutoare si altor persoane aflate in nevoie.

FUNDATIA are urmatoarele obiective principale de activitate:
a. implicarea in probleme legate de restituirea bunurilor imobiliare comunitare evreiesti prin efectuarea documentarii si investigatiilor necesare pentru identificarea acestor bunuri imobiliare, inclusiv formularea cererilor de retrocedare, atat in numele FEDERATIEI COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA, cat si in numele FUNDATIEI;
b. detinerea cu titlu de proprietate, administrarea si valorificarea bunurilor comunitare evreiesti care au fost confiscate, nationalizate sau luate prin constrangere si care urmeaza a fi restituite de catre autoritatile publice competente romane FEDERATIEI COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA si/sau FUNDATIEI, conform legilor romane;
c. sustinerea de actiuni caritabile destinate evreilor aflati in nevoie din Romania si din strainatate;
d. acordarea unor burse tinerilor evrei care s-au remarcat prin studiu;
e. asigurarea fondurilor necesare pentru conservarea si restaurarea lacasurilor de cult si cimitirelor evreiesti, construirea si amenajarea de unitati sanitare, camine de batrani si institutii cultural - spirituale.


ACTIVITATEA CURENTA:

La expirarea celor două termene acordate de legiuitor pentru depunerea cererilor de retrocedare (2 martie 2003, respectiv 25 ianuarie 2006), Fundaţia Caritatea a depus la Secretariatul tehnic al Comisiei speciale de retrocedare un număr de 1980 cereri distincte din care s-au solutionat cca. 75%.

Deşi în urma amendamentelor aduse s-a înregistrat o creştere semnificativă a cererilor de retrocedare soluţionate, ca urmare a modificării regimului probator şi a sancţiunilor prevăzute în cazul nerespectării dispoziţiilor legale, ritmul de soluţionare a dosarelor rămâne lent. Avem convingerea ca ritmul de solutionare si greutatile intampinate au la baza intentia autoritatilor de a minimaliza cheltuielile bugetare.

În ce priveşte acordarea de despăgubiri pentru imobilele a căror restituire în natură nu mai este posibilă, au fost emise decizii, având ca beneficiar Fundaţia “Caritatea”, care s-au incasat partial in numerar si partial in actiuni la Fondul Proprietatea.


In Iulie 2010, Guvernul a emis o ordonanta de urgenta care a sistat plata despagubirilor in numerar pe o perioada de 2 ani, ramanand active doar despagubirile prin actiuni la Fondul Proprietatea. Dupa o perioada de 5 ani de la infiintare Fondul Proprietatea a devenit operational in Ianuarie 2011 cand actiunile s-au listat la Bursa de Valori Bucuresti. 

Restul cererilor depuse de către Fundaţia “Caritatea” se află în curs de analiză şi completare cu actele doveditoare prevăzute de lege, urmând a fi soluţionate în conformitate cu prevederile legale în materie, după depunerea acestor acte.

Valorificarea proprietăţilor restituite Fundaţiei „Caritatea” are loc prin închiriere şi/sau prin vânzare. În prezent, din Patrimoniul Fundaţiei se află în regim de închiriere imobile situate în Bucureşti şi în diferite localităţi ale ţării.

Unele imobile din proprietatea Fundaţiei „Caritatea” sunt date în folosinţă gratuita sub forma juridică de contract de comodat (Teatrul Evreiesc de Stat). 

În concordanţă cu Bugetul anual, aprobat de Consiliul Director și de Adunarea Generală a membrilor Fundaţiei, veniturile obţinute din chirii, vânzări și din activităţi financiare (dobânzi, etc) s-au utilizat pentru activitatea de sponsorizare.

De precizat că Programul de sponsorizare a început parţial în anul 2006, când pentru F.C.E.R. s-au alocat 50 mii USD. Ulterior, sumele au crescut semnificativ.
F.C.E.R. a utilizat resursele financiare obţinute din sponsorizări de la Fundaţia „Caritatea” pentru :
susţinerea Programelor de asistenţă socială și medicală.
• prezervarea Patrimoniului Sacru Evreiesc (Sinagogi şi Cimitire)
• educaţie iudaică, cult mozaic şi valorificarea moştenirii iudaice cultural-istorice

De asemenea, in Israel si in alte state se desfasoara o ampla activitate sociala cu fonduri alocate de catre Fundatia Caritatea. Astfel, in Israel persoanele nevoiase, supravetuitori ai Holocaustului, primesc un ajutor financiar periodic.

Un alt domeniu finantat de Fundatia Caritatea este Muzeul Iudaismului Românesc, de la Rosh Pina – prin intermediul organizatiei A.M.I.R., finantare comuna cu Primaria Rosh Pina si cu Ministerul Israelian de Turism.

Muzeul ridicat într-un loc plin de viaţă şi de intensă activitate turistică, urmează să oglindească realizările iudaismului românesc ca parte importantă a istoriei poporului evreu în totalitatea sa. Spre deosebire de cele mai multe muzee care reprezintă trecutul, orientarea celor care au iniţiat construirea acestui muzeu este de a expune mărturiile trecutului şi prezentului, dar şi ale viitorului. Se fac eforturi de a prezenta atît trecutul iudaismului românesc, cît şi efortul imens al originarilor din România la construirea Israelului.

Concomitent cu ridicarea muzeului, s-a luat iniţiativa de a înfrăţi localitatea Rosh Pina cu Municipiul Moineşti. Este important de subliniat că Oraşul Moineşti este localitatea de unde au pornit primii olimi din România care au înfiinţat Rosh Pina.

Toate activitatile de sponsorizare sunt aprobate de Consiliul Director al Fundatiei si controlate de auditori externi.