Anunturi Imobiliare
Inapoi la lista de anunturi imobiliare
Nr. anunt: 4
Data2020-03-23
Pret minim 
Descriere

IN ATENTIA CELOR INTERESATI

FUNDATIA CARITATEA, persoana juridica de drept privat, cu sediul in Bucuresti, str. Dunarea Albastra nr. 6, sector 3, telefon 031-425.35.30, fax 031-425.35.34, formuleaza prezenta

INVITATIE LA NEGOCIERE

pentru stabilirea conditiilor de vanzare a imobilului (teren si constructii) situat in Radauti, str. Spitalului nr. 15, Jud. Suceava inscris in Cartea Funciara nr. 35021 a localitatii Radauti, avand numar cadastral 35021, proprietatea Fundatiei Caritatea, compus din teren in suprafata totala masurata de 1.142 mp si constructii C4 in suprafata construita la sol de 163 mp si respectiv C6 in suprafata construita la sol de 339 mp precum si cota de ½ din terenul inscris in Cartea Funciara a localitatii Radauti nr. 40227 provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 1276, top 20/1 situat in Radauti, str. Volovatului nr. 50, in conditiile si termenii de mai jos:

1. Prezenta invitatie la negociere este adresata oricaror persoane fizice sau juridice interesate de cumpararea bunului imobil.

2. Ofertele vor fi ferme si irevocabile, vor cuprinde numele sau denumirea completa a participantului, termenul de valabilitate a ofertei, datele complete de identificare a ofertantului, persoana de contact, pretul oferit, modalitatea de plata, garantiile care pot fi acordate in cazul platii esalonate a pretului si orice alte detalii pertinente referitoare la cumpararea imobilului.

3. Ofertele cu informatiile solicitate pot fi inregistrate la registratura Fundatiei Caritatea sau transmise exclusiv prin scrisoare recomandata, la adresa indicata mai sus pana la data limita. Ofertele transmise dupa data limita sau prin alte mijloace de comunicare (fax sau email) nu vor fi luate in considerare.

4. Fundatia Caritatea este persoana juridica de drept privat, prin urmare acest acest anunt nu este supus legislatiei privind achizitiile publice. Prin formularea ofertei si transmiterea acesteia in oricare din modalitatile precizate mai sus, ofertantul intelege si accepta ca prezenta invitatie la negociere nu obliga Fundatia Caritatea la semnarea contractului de vanzare si pe cale de consecinta:

4.1. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a revoca prezenta invitatie la negociere in orice moment, fara nici o raspundere din partea sa, fara a fi obligata sa prezinte o justificare sau sa indeplineasca orice formalitati;

4.2. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a evalua ofertele primite in conformitate cu criteriile proprii de evaluare, in cadrul unui proces intern de analiza si selectie a ofertelor care va avea caracter confidential si al carui rezultat nu va fi facut public;

5. Fundatia Caritatea se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor continute in ofertele primite.

6. Fundatia Caritatea ofera spre vanzare imobilul in situatia lui actuala (AS-IS) fara nici un fel de garantii referitoare la posibilitatile urbanistice ale terenului sau situatia fizica a cladirilor.

7. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a negocia cu participantii si de a solicita garantii pentru a asigura respectarea termenilor ofertei.

8. Aceasta invitatie la negociere nu constituie o obligatie pentru Fundatia Caritatea de a instraina imobilul mentionat. Numai participantii selectati vor fi invitati la negociere.

Relatii suplimentare la tel. 031-425.35.30 / 425.35.31 / 425.35.32

AdresaRadauti, str. Spitalului nr. 15
Fotografii   
Descarca formular de ofertaINVITATIE LA NEGOCIERE - Radauti, str. Spitalului nr. 15_1.doc
Data limita pentru
primirea ofertelor
2020-10-16

NECOMPLETAREA TUTUROR CAMPURILOR OBLIGATORII DIN FORMULARUL DE OFERTA DUCE LA DESCALIFICAREA OFERTANTULUI!