Real Estate Ads
Back to Real Estate Ads list
Ad number: : 9
Date2023-02-27
Minimum price 
Description

IN ATENTIA CELOR INTERESATI

 

FUNDATIA CARITATEA, persoana juridica de drept privat, cu sediul in Bucuresti, Str. Dunarea Albastra nr. 6, sector 3, telefon 031-425.35.30; 031-425.35.31, fax 031-425.35.34, formuleaza prezenta

INVITATIE LA NEGOCIERE

pentru stabilirea conditiilor de vanzare a imobilului situat in Busteni,  str. Mihai Eminescu nr. 9B, jud. Prahova, proprietatea Fundatiei Caritatea, compus din teren in suprafata totala masurata de 2.923, in conditiile si termenii de mai jos:

1. Prezenta invitatie la negociere este adresata oricaror persoane fizice sau juridice interesate de cumpararea bunului imobil.

2. Ofertele vor fi ferme si irevocabile, vor cuprinde numele sau denumirea completa a participantului, termenul de valabilitate a ofertei, datele complete de identificare a ofertantului, persoana de contact, pretul oferit, modalitatea de plata, garantiile care pot fi acordate in cazul platii esalonate a pretului si orice alte detalii pertinente referitoare la cumpararea imobilului.

3. Ofertele cu informatiile solicitate pot fi inregistrate la registratura Fundatiei Caritatea sau transmise exclusiv prin scrisoare recomandata, la adresa indicata mai sus, pana la data de 17.03.2023, ora 17.00. Ofertele transmise dupa data limita sau prin alte mijloace de comunicare (fax sau e-mail) nu vor fi luate in considerare.

4. Fundatia Caritatea este persoana juridica de drept privat, prin urmare acest anunt nu este supus legislatiei privind achizitiile publice. Prin formularea ofertei si transmiterea acesteia in oricare din modalitatile precizate mai sus, ofertantul intelege si accepta ca prezenta invitatie la negociere nu obliga Fundatia Caritatea la semnarea contractului de vanzare-cumparare si, pe cale de consecinta:

4.1. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a revoca prezenta invitatie la negociere in orice moment, fara nici o raspundere din partea sa, fara a fi obligata sa prezinte o justificare sau sa indeplineasca orice formalitati;

4.2. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a evalua ofertele primite in conformitate cu criteriile proprii de evaluare, in cadrul unui proces intern de analiza si selectie a ofertelor care va avea caracter confidential si al carui rezultat nu va fi facut public;

5. Fundatia Caritatea se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor continute in ofertele primite.

6. Fundatia Caritatea ofera spre vanzare imobilul in situatia lui actuala (AS-IS) fara nici un fel de garantii referitoare la posibilitatile urbanistice ale terenului.

7. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a negocia cu participantii si de a solicita garantii pentru a asigura respectarea termenilor ofertei.

8. Aceasta invitatie la negociere nu constituie o obligatie pentru Fundatia Caritatea de a instraina imobilul mentionat. Numai participantii selectati vor fi invitati la negociere.

Relatii suplimentare la tel. 031-425.35.30 / 425.35.31 / 425.35.32

AddressBusteni, str. Mihai Eminescu nr. 9B
Images   
Download offer formINVITATIE LA NEGOCIERE - Busteni, str. Mihai Eminescu nr. 9B.doc
Limit date for receiving offers2023-03-17

NECOMPLETAREA TUTUROR CAMPURILOR OBLIGATORII DIN FORMULARUL DE OFERTA DUCE LA DESCALIFICAREA OFERTANTULUI!